Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств - страница 4

^ Норми зносу рамних рейок і вістряків стрілочних переводівТип стрілочного переводу

Категорія колії

На стрілці
     1. ^ Вертикальний знос рамних рейок,
     2. в мм
Боковий знос рамних рейок і вістряків у розрізі, де ширина 20 мм

без укриття кінця вістряка,

в мм

з укриттям кінця вістряка,

в мм

Р65 і більш важких типів

головні

10

6

8

приймально - відправні

12

6

8

інші

14

9

11

Р43, Р50

головні

8

6

8

приймально - відправні

10

6

8

інші

12

9

11

Р38 і більш

легких типів


головні

6

5приймально - відправні

8

5інші

10

8
Таблиця 4.
     1. ^ Граничні норми зносу осердя хрестовин
Швидкість,

км/год

Марки хрестовин

1/11,

мм

1/9,

мм

1/7,

мм

1/6,

мм

1/5,

мм


5

10

15

25

40

70 і більше


14

14

14

12

10

814

14

12

10

8

614

14

12

10

6

-14

10

8

6

-

-14

10

8

6

-

-5.18. Конструкція стрілочних переводів повинна передбачати можливість укладання їх на ділянках, обладнаних пристроями електричної централізації стрілок і сигналів.

5.19. Нецентралізовані стрілки повинні бути обладнані стрілочними покажчиками, освітлюваними або не освітлюваними, що вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

При цьому освітлюваними покажчиками і замками (навісними або контрольними) повинні бути обладнані нецентралізовані стрілки:

Стрілки, включені в електричну централізацію, а також підгіркових горловин сортувальних парків та розташовані усередині виробничих приміщень (цехів) покажчиками не обладнуються.

Стрілки, дистанційно керовані з кабіни локомотива і спеціального самохідного рухомого складу, обладнуються покажчиками світлофорного типу.

Стрілки (крім розташованих на гіркових і сортувальних коліях), у тому числі централізовані та ті, що обладнані контрольними замками, мають бути обладнані пристосуваннями для можливості замикання їх навісними замками. Ці пристосування мають забезпечувати щільне прилягання вістряка до рамної рейки.

5.20. Ремонт та поточне утримання стрілочних переводів та глухих пересічень, встановлення, ремонт та утримання стрілочних покажчиків, скидних вістряків, башмакоскидачів, поворотних брусів, шарнірно-колінчастих замикачів виконуються працівниками служби колії.

Ремонт і технічне обслуговування пристроїв СЦБ на стрілочних переводах, а також установка та ремонт контрольних стрілочних замків проводяться працівниками служби СЦБ та зв'язку.

Порядок ремонту і технічного обслуговування пристроїв очищення та освітлення стрілок встановлюється начальником залізничного цеху.


        1. Пересічення, переїзди й примикання залізничних колій


5.21. Пересічення залізничних колій іншими залізничними коліями, трамвайними, тролейбусними лініями, автомобільними дорогами та міськими вулицями мають здійснюватися у відповідності з вимогами СНиП 2.05.07-91.

Порядок обладнання, обслуговування та експлуатації залізничних переїздів, а також їх класифікація встановлюється відповідною Інструкцією з устрою й обслуговуванню залізничних переїздів підприємств.

5.22. Місця пересічення залізничних колій автомобільними дорогами в одному рівні на території підприємства встановлюються керівником підприємства і повинні бути обладнані відповідно до проекту.

Проїзд транспортних засобів та самохідних машин через залізничні колії в невстановлених місцях забороняється.

5.23. Переїзди повинні мати типовий настил та під’їзди, обгороджені стовпчиками або поруччям.

При підходах до переїздів мають бути попереджувальні знаки: з боку підходу поїздів — сигнальний знак «С» про подання свистка, а з боку автомобільної дороги — попереджувальні знаки, передбачені Правилами дорожнього руху.

У межах станції попереджувальний знак «С» може не встановлюватися.

5.24. Переїзди підрозділяються на регульовані та нерегульовані.

До регульованого належать переїзди, обладнані пристроями переїзної сигналізації, яка сповіщає водіїв транспортних засобів про підхід до переїзду поїзда, або ті, що обслуговуються черговим працівником.

Переїзди, які не обладнані пристроями переїзної сигналізації й не обслуговуються черговим працівником, належать до нерегульованих.

5.25. Переїзди, які обслуговуються черговим працівником, повинні мати прямий телефонний зв'язок або радіозв'язок з найближчою станцією (постом).

У необхідних випадках залізничні переїзди доповнюються загороджувальними світлофорами.

5.26. На електрифікованих ділянках по обидві сторони переїзду встановлюються габаритні ворота висотою проїзду не більше 4,5 м.

На переїздах, де організований рух великовагових транспортних засобів, висота габаритних воріт може бути більше зазначеної.

В усіх випадках висота габаритних воріт повинна бути менше висоти підвішування контактного проводу не менше ніж на 0,5 м.

5.27. Порядок руху по переїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів з вантажем і без вантажу, встановлюється місцевою інструкцією з експлуатації переїзду.

Організація руху і проїзд через залізничний переїзд тихохідних машин , швидкість яких менше 8 км на годину, без узгодження з начальником залізничного цеху забороняється.

5.28. Черговий по переїзду повинен забезпечувати безпечний рух рухомого складу і транспортних засобів на переїзді. У випадку виявлення несправності, яка загрожує безпеці руху, черговий по переїзду зобов'язаний вжити заходів до зупинки рухомого складу.

На окремих регульованих переїздах допускається обслуговування одним черговим працівником двох і більше близько розташованих переїздів за умови гарної видимості їх та обладнання шлагбаумами, які управляються з одного місця.

5.29. Перехід пішоходів через залізничні колії в невстановлених місцях, а також ходіння по коліях забороняється.

Місця переходу через залізничні колії встановлюються керівником підприємства.

На території підприємства, в цехах, на станціях і ділянках повинні бути вивішені схеми переходів через залізничні колії.

При збереженні переходів на одному рівні вони обладнуються пішохідними настилами, покажчиками й попереджувальними написами, а при необхідності — сигналізацією автоматичної дії.

Забороняється обладнати пішохідний перехід у горловині станції.

5.30. Примикання колій, що заново будуються, до головних колій на перегонах забороняється.

У виняткових випадках таке примикання може бути допущене з дозволу керівника підприємства.

Стрілочні переводи в цих випадках повинні бути обладнані електроприводами або контрольними замками.

5.31. Примикання залізничних колій до головних колій на перегонах і станціях для запобігання мимовільного виходу рухомого складу на станцію або перегін повинні мати запобіжні тупики корисною довжиною не менше 50 м, охоронні або скидаючи стрілки.

Примикання до приймально - відправних й інших станційних колій при наявності спуску крутіше 0,0025, що створює можливість мимовільного виходу рухомого складу у бік станції, повинні мати запобіжні тупики, охоронні стрілки, скидальні башмаки або стрілки.

На перегонах, що мають затяжні спуски, а також на станціях, що обмежують такі перегони, влаштовуються вловлюючи тупики за спеціальними проектами.

У тих випадках, коли за місцевими умовами неможливе укладання вловлюючих та запобіжних тупиків, підприємством разом з відповідною проектною організацією розробляються організаційно-технічні заходи, які забезпечують безпеку руху поїздів.

5.32. Пересічення залізничних колій лініями електропередачі й зв'язку, нафто -, газо - , продуктопроводами, водопроводами й іншими наземними і підземними пристроями можуть бути допущені тільки з дозволу керівника підприємства. На таких пересіченнях проектом повинні бути передбачені захисні та запобіжні пристрої, що забезпечують безпеку руху поїздів та виконання маневрової роботи.


         1. Колійні та сигнальні знаки


5.33. Біля головних колій перегону встановлюються сигнальні, а в необхідних випадках і колійні знаки. У стрілочних переводів та в інших місцях з'єднання колій встановлюються граничні стовпчики.

Для позначення меж залізничної смуги відведення за територією підприємства, а також для позначення на поверхні землі схованих споруд земляного полотна встановлюються особливі знаки.

Сигнальні, колійні й особливі знаки повинні бути типовими і відповідати державному стандарту.

Сигнальні знаки встановлюються з правого боку у напрямку руху, а колійні — з правого боку за рахунком кілометрів на відстані не менше 3100 мм від осі крайньої колії.

У виняткових випадках допускається установка сигнальних знаків і з лівого боку.

У виїмках (крім скельних) та на виходах з них (на довжині 100 м) колійні знаки мають встановлюватися на відстані не менше 5700 мм від осі крайньої колії. На електрифікованих ділянках сигнальні та колійні знаки можуть встановлюватись на опорах контактної мережі, крім тих опор, на яких встановлені світлофорні головки, комплектні трансформаторні підстанції, роз'єднувачі й розрядники контактної мережі.

Граничні стовпчики встановлюються посередині між коліями в тому місці, де відстань між осями колій, що сходяться, складає 4100 мм. На перевантажувальних коліях місце установки граничних стовпчиків визначається в кожнім конкретному випадку проектом, при цьому ширина міжколійя не може бути менше 3600 мм.

На кривих ділянках колії зазначені відстані збільшуються відповідно до Інструкції по застосуванню габаритів наближення будівель.


^ РОЗДІЛ 6. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ ЛОКОМОТИВНОГО І ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВ. ВІДБУДОВНІ ЗАСОБИ


6.1. Розміщення і технічне оснащення локомотивних депо, пунктів технічного обслуговування локомотивів, майстерень, екіпірувальних пристроїв та інших споруд і пристроїв локомотивного господарства мають забезпечувати встановлені розміри руху поїздів та виконання маневрової роботи, ефективне використання локомотивів, високу якість технічного обслуговування, виконання ремонтів у встановлені строки, своєчасне здійснення екіпірувальних операцій, раціональне використання матеріальних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища та безпечні умови праці.

6.2. Розміщення і технічне оснащення депо (майстерень) для спеціального рухомого складу, пунктів технічного обслуговування, майстерень, екіпірувальних пристроїв і інших споруд та пристроїв повинні забезпечувати якісний ремонт і технічне обслуговування спеціального рухомого складу, раціональне використання матеріальних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища, безпечні умови праці, ефективне використання спеціального рухомого складу.

6.3 Розміщення і технічне оснащення вагонних депо і дільниць, пунктів технічного обслуговування вагонів, промивно-пропарювальних станцій, пристроїв для очищення вагонів, пристроїв і споруд відновлення сипучості вантажів у вагонах та інших споруд і пристроїв вагонного господарства повинні забезпечувати встановлені розміри руху поїздів та виконання маневрової роботи, якісний ремонт і технічне обслуговування вагонів, виконання ремонтів у встановлені строки, раціональне використання матеріальних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища, безпечні умови праці.

6.4. Підрозділи залізничного транспорту промислових підприємств повинні мати в постійній готовності відбудовні засоби.

Кількісний склад відбудовних засобів у залежності від структури підрозділів залізничного транспорту підприємств встановлюється керівником підрозділу відповідно до положення про відбудовний поїзд на залізничному транспорті підприємств.

Необхідність наявності і кількість відбудовних засобів встановлюється керівником підприємства .

Забороняється займати рухомим складом колії постійної стоянки відбудовних поїздів та інших відбудовних засобів, призначених для ведення відбудовних робіт.


^ РОЗДІЛ 7. СПОРУДИ І ПРИСТРОЇ СТАНЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА


7.1. Колійний розвиток і технічне оснащення станцій мають забезпечувати своєчасне обслуговування перевезеннями виробничих цехів, ділянок і контрагентів, виконання у встановлені строки операцій по прийманню і відправленню поїздів та маневровій роботі, навантаженню, вивантаженню вантажів, обробці составів та вагонів, безпеку руху поїздів та виконання маневрової роботи і безпечні умови праці.

7.2. Висота вантажних платформ і відстань від осі колії до краю платформи повинні відповідати розмірам, встановленим Инструкцией по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83.

При ремонті колії й платформ забороняється змінювати встановлені відстані від рівня верха головки рейки до верху вантажних платформ, а також від осі колії до краю вантажних платформ.

7.3. Службові споруди та приміщення на станціях, призначені для розміщення працівників, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою (чергових по станціях, постах, маневрових диспетчерів, працівників служби СЦБ та зв'язку й ін.), повинні бути зручними для роботи і відповідати встановленим нормам.

Для диспетчерів, чергових по станціях і постах повинні бути передбачені окремі кімнати площею не менше норми, встановленої у п. 3.2. СниП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания, забезпечені відповідним устаткуванням, необхідними засобами інформації і зв'язку.

Для огляду маневрових районів з великим обсягом роботи у диспетчерів, чергових по станціях тощо можуть бути передбачені балкони, пішохідні містки, виносні табло або пристрої промислового телебачення.

У службових приміщеннях чергових по станціях дозволяється встановлювати прилади управління і контролю, в тому числі апаратуру автоматизованого робочого місця, які безпосередньо відносяться до роботи чергового по станції, а також пульти централізованого управління освітленням та дистанційного управління секційними роз'єднувачами і стійками телемеханіки.

Розміщення іншого обладнання й апаратури допускається у виключних випадках з дозволу начальника залізничного цеху.

7.4. Приміщення станційних постів централізації і стрілочних постів повинні мати необхідні сигнальні прилади, інвентар, інструмент і матеріали по нормах, встановлюваних Міністерством.

Стрілочні пости, крім того, повинні бути обладнані зовнішніми визовними пристроями телефонного зв'язку.

7.5 Станції, у залежності від характеру та обсягу роботи, повинні бути обладнані диспетчерським внутрішньостанційним зв'язком, радіозв'язком, пристроями двобічного паркового зв'язку для передачі вказівок щодо маневрових переміщень, а також для переговорів маневрових диспетчерів, чергових по станціям, складачів поїздів, машиністів маневрових локомотивів та бригад спеціального самохідного рухомого складу з питань організації маневрової роботи, технічного обслуговування й ремонту вагонів , а також інформаційним зв'язком для одержання повідомлень про поїзди і вантажі, які знаходяться на підході.

В залежності від обсягу роботи станції, крім того, обладнуються пристроями для приймання й транспортування перевізних документів і централізованого огородження поїздів, що підлягають огляду і ремонту.

7.6. На станціях повинні освітлюватися всі колії приймання і відправлення поїздів, виконання вантажно-розвантажувальних робіт і маневрів, екіпірування, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, переїзди, а також місця зустрічі поїздів черговими по станціях, стрілочні горловини, а при необхідності й інші колії і пункти.

Освітленість приміщень і споруд залізничного транспорту, території і колій станцій повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення.

Зовнішнє освітлення не повинне впливати на чітку видимість сигнальних вогнів, не заважати локомотивним бригадам і бригадам спеціального самохідного рухомого складу сприймати показання сигналів.


^ РОЗДІЛ 8. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ,ЗВ'ЯЗКУ

І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


Сигнали


8.1. Сигнали служать для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи.

Сигнал є наказом і підлягає безумовному виконанню.!

Працівники залізничного транспорту підприємств повинні використовувати всі можливі засоби для виконання вимог сигналу.

Проїзд заборонного показання світлофора забороняється.

Згаслі сигнальні вогні світлофорів (крім попереджувальних на ділянках, які не обладнані автоматичним блокуванням, загороджувальних та повторювальних), незрозуміле їх показання, а також незрозуміла подача сигналів іншими сигнальними приладами вимагають зупинки.

У виняткових, передбачених як особливі, випадках проїзд закритого (з незрозумілим показанням або згаслого) світлофора допускається відповідно до порядку, визначеного цими Правилами та Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи.

8.2. У сигналізації, що забезпечує рух поїздів, застосовують такі основні сигнальні кольори:

У сигналізації при маневровій роботі застосовуються, крім того, такі кольори:

Забороняється розміщення декоративних полотнищ, плакатів та вогнів червоного, жовтого й зеленого кольорів, а також наявність зелених насаджень у зоні розташування світлофорів, що перешкоджають правильному сприйманню сигналів і спотворюють показання на них.

8.3. На залізничному транспорті промислових підприємств застосовують тільки сигнали, затверджені Міністром транспорту та зв'язку України.

Типи сигнальних приладів, що застосовуються, мають бути затверджені Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізниця).

Колір сигнального скла та лінз має відповідати ГОСТ 9242-59 Светофильтры сигнальные для транспорта.

На залізничному транспорті, як постійні сигнальні прибори, застосовуються світлофори.

При систематичному прийманні поїздів маневровим порядком на частково зайняті колії або безпосередньо до технологічних ділянок виробництва на вхідному (маршрутному) світлофорі додатково встановлюється маневровий сигнал, включений у залежність із пристроями електричної централізації.

8.4. Сигнальні показання світлофорів вхідних, попереджувальних, прохідних, прикриття і загороджувальних на прямих ділянках колії повинні бути вдень і вночі чітко помітні з кабіни управління локомотива поїзда, який наближається, на відстані не менше гальмової путі, що визначається для даного місця за повного службового гальмування та встановленій швидкості руху.

На кривих ділянках колії показання цих світлофорів і попереджувальних до них на ділянках, не обладнаних автоблокуванням, мають бути вдень і вночі чітко розрізнятися на відстані не меншій ніж 400 м. В особливо важких умовах допускається видимість перелічених сигналів на відстані меншій 400 м, але не меншій ніж 200 м.

Сигнальні показання вихідних, маршрутних, повторювальних і маневрових світлофорів мають бути чітко розрізнятися на відстані не меншій 200 м, а в'їзних і технологічних – не менше 50 м.

При постійному русі поїздів вагонами уперед відстань видимості показань вхідних, вихідних, прохідних світлофорів, світлофорів прикриття, загороджувальних, попереджувальних, в'їзних, а також технологічної сигналізації має бути збільшена на довжину поїздів, що обертаються на даній дільниці.

8.5. Світлофори встановлюються з правого боку в напрямку руху або над віссю колії, яка огороджена ними. Світлофори встановлюються так, щоб сигнали, які вони подають, не можна було сприймати з поїзда за сигнали, які належать до суміжної колії.

Якщо габарити для встановлення світлофорів з правого боку відсутні, то у виняткових випадках, передбачених і обґрунтованих проектом, допускається розміщувати їх з лівого боку. Порядок безпечного проходження цих світлофорів має бути обговорений у місцевій інструкції.

8.6. На лініях обладнаних колійним блокуванням, застосовуються світлофори з сигнальними вогнями, що нормально світяться.

8.7. За умови несправностей пристроїв управління світлофори мають автоматично приймати забороняюче показання, а попереджувальні світлофори – показання, що відповідають забороняючому показанню пов’язаних з ними основних світлофорів.

8.8. На ділянках, обладнаних автоблокуванням, нормальним показанням прохідних світлофорів є дозвільне, а вхідних, маршрутних та вихідних – забороняюче.

На ділянках, де вхідні, маршрутні і вихідні світлофори можуть переводитися на автоматичну дію для безупинного проходження поїздів по станції, дозвільне показання є нормальним при переведенні їх на автоматичну дію.

На ділянках, не обладнаних автоблокуванням, нормальним показанням вхідних, вихідних, прохідних і маршрутних світлофорів є забороняюче.

8.9. Вхідні світлофори повинні бути встановлені від першого вхідного стрілочного переводу на відстані не ближче 50 м, рахуючи від вістряка протишерсного або граничного стовпчика пошерсного стрілочного переводу, а при відсутності можливості такої установки – не ближче стику рамної рейки протишерсного або 3,5 м від граничного стовпчика пошерсного стрілочного переводу. Дозволяється експлуатація світлофорів, раніше встановлених на відстані менше 50 м, але не ближче 15 м від стрілочного переводу.

На електрифікованих ділянках вхідні світлофори, а також сигнальні знаки «Межа станції» мають встановлюватися перед повітряними проміжками (з боку перегону), що відділяють контактну мережу перегону від контактної мережі станцій.

8.10. Вихідні світлофори мають встановлюватися для кожної відправної колії попереду місця, призначеного для стоянки локомотива поїзда, що відправляється. При постійному русі поїздів вагонами вперед вихідні світлофори встановлюються перед місцем, призначеним для стоянки головного вагона поїзда, що відправляється.

У виняткових випадках допускається встановлення групових вихідних та маршрутних світлофорів для групи колій, крім тих, по яких здійснюється безупинний пропуск поїздів.

Групові вихідні та маршрутні світлофори, як правило, повинні доповнюватися маршрутними покажчиками з зазначенням номера колії, з якої дозволяється відправлення поїзда.

8.11. Відкриття вихідного світлофора має бути можливим тільки при вільному перегоні і відкритому вхідному світлофорі сусідньої станції при відправленні поїздів на перегін:

8.12. Прохідні світлофори автоматичного блокування встановлюються на межах між блок-ділянками, довжина яких повинна бути не менше встановленої довжини гальмової путі для даної ділянки, а прохідні світлофори напівавтоматичного блокування - на межах міжпостових перегонів.

8.13. Стрілки відгалужень від головної колії на перегонах при наявності пристроїв колійного блокування або електрожезлової системи зв'язуються з цими пристроями таким чином, щоб відкриття найближчого прохідного або вихідного світлофора чи вилучення жезла було можливим тільки при нормальному положенні стрілки по головній колії.

8.14. Пересічення на перегонах залізничних колій мають огороджуватися світлофорами прикриття.

У місцях пересічення в одному рівні світлофори прикриття повинні мати такий взаємозв’язок, при якому відкриття одного з них було б можливе тільки при забороняючих показаннях світлофорів ворожих маршрутів .

8.15. Схеми розміщення світлофорів, а також таблиці взаємозалежності положення стрілок та сигнальних показань світлофорів у маршрутах на станціях затверджуються начальником залізничного цеху.

Місця розміщення постійних сигналів визначаються комісією під головуванням начальника залізничного цеху.

На станціях стрілки, що входять у маршрути приймання і відправлення поїздів, повинні мати взаємозалежність із вхідними, вихідними і маршрутними світлофорами.


5449679971402340.html
5449786327516991.html
5449871503198743.html
5450030093893513.html
5450137380101785.html