Г. О. Швіндіна "Організація праці менеджера" конспект - страница 8

^ Тема 8 Управління кар'єрою менеджера
Зміст лекції
 1. Поняття ділової кар'єри.
 2. Організація підбору та оцінки кадрів.
 3. Життєві кризи менеджера.


^ Ключові слова: кар'єра, оцінка претендентів, підбір кадрів, труднощі адаптації менеджера, життєва криза менеджера.


Питання 1 Поняття ділової кар'єри.

Під діловою кар'єрою розуміють просування працівника сходинками службової ієрархії або послідовну зміну занять як у рамках окремої організації, так і протягом життя, а також сприйняття людиною цих етапів.

З організаційної точки зору кар'єра розглядається як сукупність взаємозв'язаних рішень особи про вибір того чи іншого варіанта майбутньої діяльності, виходячи з можливостей, які перед нею відкриваються, подолання розбіжностей між реальним і бажаним її посадовим становищем.

Кар'єра – це не тільки просування по службі. Можна говорити про кар'єру як про рід занять, наприклад, кар'єра менеджера, кар'єра актора, військова кар'єра тощо.
Рис. 8.1 – Популярне визначення кар'єри.


Таким чином, професійна кар'єра – становлення робітника як професіонала, кваліфікованого спеціаліста у своїй справі, яке відбувається упродовж усього трудового життя.

У діловій кар'єрі виділяють певні етапи.

Підготовчий (18-22 роки) етап, пов'язаний з одержанням вищої або середньої освіти. Кар'єра починається з моменту зарахування випускника до штату організації. У рамках цього етапу закладаються основи майбутнього спеціаліста.

На адаптаційному етапі (23-30 років) відбувається пізнання молодим спеціалістом роботи, оволодіння новою професією, пошук свого місця в колективі. Середина цього етапу може збігтися з початком кар'єри керівника, для якої попередня посада вузького спеціаліста створила всі необхідні передумови.

У рамках стабілізаційного етапу кар'єри (30-40 років) відбувається кінцевий розподіл співробітників на перспективних і неперспективних щодо керівництва. Одні, досягнувши піка кар'єри, назавжди залишаються на посадах молодших керівників або спеціалістів, а для інших відкриваються безмежні можливості просування по службі.

Відсутність перспектив просування, які доповнюються психологічними проблемами, що пов'язані з природною перебудовою організму, призводить більшість людей до "кризи середнього віку життя". Людина підбиває підсумки зробленого і, розуміючи, що подальше просування на посаді неможливе, шукає шляхи пристосування до нової ситуації і вирішує, як жити далі. Прийняття такого рішення означає перехід до етапу консолідації кар'єри, який припадає на віковий інтервал 40-50 років.

У віці 50-60 років у діловій кар'єрі настає етап зрілості, коли люди можуть зосередитися на передачі своїх знань, досвіду, майстерності молоді.

Нарешті, завершальним етапом кар'єри, який настає після 60 років, є підготовка до виходу на пенсію. Для однієї категорії осіб його бажано здійснювати якомога раніше, з моменту виникнення у них відповідного юридичного права, для інших, повних фізичних і духовних сил, - як можна пізніше.


^ Питання 2 Організація підбору та оцінки кадрів.

Для оцінки претендентів на посаду менеджера використовують різні методи і прийоми:

Уміння приймати на роботу потрібних людей – це один з найбільших талантів, яким може володіти менеджер. При відборі кадрів прийнято керуватися такими принципами:

Треба уникати таких найгрубіших помилок підбору кадрів:^ Питання 3 Життєві кризи менеджера.

Основними труднощами, що виникають з перших днів роботи менеджера, є такі:

 1. Менеджери відчувають розрив між своїм уявленням про організацію і тим, чим вона дійсно є. Цей стан викликає тривогу, стурбованість, так званий "шок від реальності". Причиною цих труднощів є нереалістична попередня інформація про умови роботи в організації.

 2. Почуття неможливості показати у повній мірі свій потенціал – менеджери повинні спочатку займатися рутинною діяльністю. Це викликано по-перше, недовірою до новеньких, а по-друге, рутинні справи часто більш показові, ніж виключні види діяльності. Часто середовище вимагає від молодих менеджерів менших зусиль від справжньої реалізації їх здібностей.

 3. Нереалістичність надій і невеликі можливості перспективного службового зростання та самовираження.

 4. Менеджери недостатньо підготовлені для виконання своїх обов'язків. Основні три пункти вимог, які ставлять перед найманим менеджером сучасні умови та роботодавці: знання англійської мови, навички з управління витратами та фінансового обліку (1С, наприклад), здатність організувати підлеглих в рамках проекту. Часто менеджери не знають, як організувати та оцінити роботу підлеглих. Це характерно для молодих менеджерів. Вони спостерігають за власними керівниками, беручи їх поведінку за зразок і повторюючи їх помилки.

Але й у досвідченого та талановитого менеджера виникають труднощі, які мають назву "криза" (грецьк. krisis - рішення, поворотний пункт) та означають:

  1. життєву кризу, тобто поворотний момент у житті людини, а не суспільства;

  2. тяжкий перехідний стан, спричинений захворюванням, стресом, травмою і т.д., як емоційно значущою подією чи радикальною зміною статусу у власному житті.

^ Криза професійного становлення менеджера – це відносно нетривалі за часом (до 1 року) періоди кардинальної перебудови особистості керівника, обумовлені внутрішніми протиріччями та незадоволеністю своєю професійною управлінською діяльністю.

До причин, що викликають кризу професійного становлення, як правило, відносять такі:

Переживаючи кризу, менеджер, як правило, підіймається на більш високий рівень розвитку. Це пов'язано з тим, що криза призводить до перебудови психологічної структури особистості. Породжуючи психічну напругу, криза стимулює професійний розвиток.


Питання для самоперевірки

 1. Що таке ділова (професійна) кар'єра?

 2. Яким чином відбувається відбір кадрів? Яких помилок треба уникати у процесі відбору?

 3. Які труднощі виникають у роботі менеджера, пов'язані з кар'єрним зростанням?

 4. Розкрийте причини життєвої кризи менеджера. Які рекомендації з її подолання ви можете надати?
5452071486554634.html
5452170495644336.html
5452337050074088.html
5452367092539845.html
5452562847621369.html