Суспільні науки - Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського...


_Суспільні науки

_Соціологія

_Демографія. Міграція

_Історія. Історичні науки

_Джерелознавство. Допоміжні (спеціальні)історичні дисципліни

_Всесвітня історія

_Історія Стародавнього світу

_Історія Російської держави та СРСР

_Історія України

_Персоналії державних та громадських діячів України

_Історія Закарпаття

_Персоналії державних та громадських діячів Закарпаття

_Історія окремих зарубіжних країн

_Історія Словаччини

_Історія Угорщини

_Історія Чехословаччини

_Археологія

_Археологія України

_Археологія Закарпаття

_Етнографія (етнологія, народознавство)

_Народи України

_Етнографія (етнологія, народознавство) краю

_Економіка

_Загальна економічна теорія. Економічна політика

_Регіональна економіка

_Регіональна економіка України

_Управління економікою. Економічна статистика.

Облік. Економічний аналіз

_Управління економікою України

_Менеджеризм. Менеджмент, керівник

_Організація управління підприємством (маркетинг)

_Облік

_Бухгалтерський облік

_Інформаційні технології в бухгалтерському обліку

_Управлінський облік

_Фінансовий облік

_Приватне підприємство (література з питань бізнесу).

Індивідуальна трудова діяльність

_Ринкова економіка

_Економіка праці

_Розподіл трудових ресурсів. Зайнятість

_Фінанси. Грошовий обіг. Кредит

_Фінанси. Грошовий обіг. Кредит в Україні

_Державний бюджет

_Фінансовий контроль(аудит)

_Податкова система. Податкові платежі

_Податкова система. Податкові платежі в Україні

_Податкова система. Податкові платежі Закарпаття

_Банківська система. Банки

_Інвестиції

_Інвестиції Закарпаття

_Кредитне знаряддя обігу (векселя, чеки, ваучери)

_Цінні папери. Біржові капітали. Фондовий ринок.

_Валютна політика

_Страхування

_Соціальне забезпечення

_Економіка природокористування

_Економіка підприємства

_Економіка промисловості

_Економіка СГ

_Світова економіка

_Світова економіка в Україні

_Міжнародні економічні відносини Закарпаття

_Зовнішньоекономічні зв’язки

_Зовнішньоекономічні зв’язки України

_Політика. Політична наука

_Геополітика

_Геополітика України

_Політика і сучасне політичне становище в цілому

_Внутрішнє становище. Внутрішня політика окремих країн

_Внутрішнє становище. Внутрішня політика України.

_Зовнішня політика. Дипломатія в цілому

_Зовнішні відносини окремих країн

_Міжнародні відносини і зовнішня політика України

_Міжнародні відносини і зовнішня політика Закарпаття

_Історія дипломатії України

_Національні відносини. Національна політика

_Національні відносини і національна політика України

_Національні відносини і національна політика Закарпаття

_Політичні партії

_Громадсько-політичні організації

_Громадсько-політичні організації України

_Держава і право. Юридичні науки

_Правознавство

_Правознавство України

_Основи держави і права

_Основи держави і права України

_Порівняльне правознавство

_Історія вчень про державу і право

_Історія держави і права

_Історія держави і права краю

_Конституційне право

_Конституційне право України

_Держава і особа (громадянство, свобода, захист прав)

_Держава і особа (громадянство, свобода, захист прав) в Україні

_Виборче право

_Парламентське право

_Глава держави

_Місцеві органи влади. Самоврядування

_Місцеві органи влади. Самоврядування України

_Місцеві органи влади. Самоврядування Закарпаття

_Адміністративне право

_Державне управління

_Управління в галузі зовнішніх відносин. Митна справа.

Еміграція зовнішньо-культурні зв’язки

_Фінансове право

_Податкове право

_Господарське (економічне) право

_Інвестиційне право

_Комерційне право

_Цивільне право

_Цивільне право України

_Право власності

_Приватна власність

_Інтелектуальна власність. Інтелектуальне право

_Інтелектуальне право України

_Житлове право

_Авторське право. Інформаційне право

_Винахідницьке право

_Винахідницьке право в Україні

_Трудове право і право забезпечення

_Правове регулювання соціального страхування

_Екологічне право

_Кримінальне право

_Цивільно-процесуальне право

_Кримінально-процесуальне право

_Державно(конституційне)- процесуальне право України

_Адміністративно-процесуальне право

_Міжнародне право

_Міжнародне право в Україні

_Кримінологія

_Кримінологія в Україні

_Криміналістика

_Система органів юстиції

_Суд

_Органи розслідування

_Адвокатура

_Військова наука. Військова справа

_Культура. Культурологія

_Історія культури Закарпаття

_Наука

_Науково-інформаційна діяльність. Інформатика

_Освіта. Педагогіка.

_Освіта в Україні

_Освіта Закарпаття

_Загальна педагогіка

_Загальна педагогіка краю

_Історія освіти та педагогічної думки

_Історія народної освіти Закарпаття

_Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка

_Загальноосвітня школа. Педагогіка школи

_Загальноосвітня школа Закарпаття

_Дистанційне навчання

_Вища освіта

_Вища освіта України

_Вища освіта у Закарпатті

_Фізична культура та спорт

_Туризм

_Туризм Закарпаття

_Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія.

Бібліографознавство

_Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

_Бібліографія. Бібліографознавство

_Охорона пам’яток природи, історії та культури. Музейна справа.

Архівна справа

_Архівна справа

_Філологічні науки в цілому

_Мовознавство

_Ділове мовлення

_Мови світу

_Українська мова

_Англійська мова

_Німецька мова

_Російська мова

_Словацька мова

_Французька мова

_Стилістика. Культура мовлення. Переклад

_Фольклор

_Фольклор України

_Літературознавство

_Українська література

_Література Закарпаття

_Французька література

_Художня література (твори). Фольклор (твори)

_Твори письменників Закарпаття

_Образотворче мистецтво

_Музика краю

_Театр Закарпаття

_Релігія

_Окремі релігії

_Філософія. Логіка. Етика. Естетика.

_Філософія

_Історія філософії

_Етика

_Психологія

_Педагогічна психологія


Іменний покажчик


Ажнюк М.О. – 129, 132, 133, 147, 270, 271.

Алмаші О.К. – 133, 167, 170, 194.

Алмашій А.С. – 129, 271, 330, 331.

Андрейко В.І. – 167, 172, 178, 179.

Андрійцьо В.Д. – 220, 221, 237, 238.

Андрусяк І. – 331.

Андрусь А.Ф. – 297, 306, 313, 314.

Андрушко А.В. – 77, 147, 194, 198, 221, 232, 233, 234, 243, 244.

Антонов О.О. – 15, 16.

Артьомов І.В. – 170, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 186, 189, 211, 217, 271, 289, 291.

Баглай Й.О. – 198, 297, 324, 325, 329.

Бадида М.П. – 142, 149, 154, 155, 156, 157, 159, 271.

Баньоі В.Ф. (Петруляк) – 299, 303, 310, 311, 313.

Барабаш Ю.Л. – 251.

Бевзюк Є.В. – 102, 115, 116, 117, 174, 178, 181, 187, 188, 197, 206.

Бердар М.М. – 133, 136, 149, 159, 161, 165, 166, 167.

Бігар Н.М. – 139, 164.

Біланич В. – 263.

Білик О.А. (Бойчук) – 323.

Бірнштейн Г.Н. – 271, 272, 308, 321.

Бошицький Ю.Л. – 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 239, 242, 252, 254, 289.

Буледза А.В. – 4, 5, 6, 12, 14, 15, 30, 84.

Бунда В.В. – 11, 13, 15, 20, 22, 31, 32, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 83, 84, 85, 88, 94, 95, 176, 181, 195, 229, 253, 269, 272, 273, 275, 281, 287, 289.

Бунда С.О. – 13, 20, 22, 31, 32, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 85, 94, 95, 176, 181, 253, 269, 272, 273, 281, 284, 287, 289.

Василенко Ю.А. – 4, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 22, 75, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 94, 273.

Васинюк В.М. – 157, 273.

Ващук О.М. (Максименко) – 84, 85, 88, 89, 94, 177, 193, 204, 208, 210, 218, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 253, 264, 269, 272, 273, 274, 275, 282, 284, 289, 290, 292.

Ващук Ф.Г. – 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 31, 39, 42, 67, 83, 84, 85, 88, 89, 94, 95, 170, 176, 224, 227, 228, 253, 254, 264, 269, 272, 273, 274, 275, 281, 287, 289, 290, 292.

Вдовіна Г.А. – 196, 198, 206, 208, 209, 222, 239.

Венжинович Н.Ф. – 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 311, 312, 316.

Вереш Н.Т. – 33, 294, 321.

Виноградов Ю.Л. – 101, 139, 148, 167, 254.

Віднянський С.В. – 105, 106, 107, 109, 110, 117, 120, 121, 124, 129, 181, 189.

Вірван Л.А. – 133, 149, 150, 153, 163, 164, 167, 168, 170, 173.

Владімірова Т.І. – 139, 143, 145, 149, 150.

Вовканич І.І. – 107, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 150, 157, 168, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 189, 198, 210, 258, 275, 276, 292.

Врабель Т.Т. – 301, 302, 307, 314.

Габчак Н.Ф. – 76, 77, 79, 80, 81, 82, 276, 294.

Гайсак М.І. – 15, 22, 23, 27.

Гасинець В.М. – 147, 276.

Гвоздяк-Фрідманська О.М. – 111, 292, 307, 312, 318, 319, 320.

Гедеон В.Ф. – 15, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 42, 66, 80, 81.

Герка О. – 264, 276.

Гецко Ю.Ю. – 108, 118, 128, 182, 252.

Головач А.Й. – 108, 120, 178, 211.

Горват В.В. – 276.

Гранчак І.М. – 112, 123, 124, 276.

Грицик В.В. – 89.

Грін О.О. – 102, 194, 199, 200, 201, 206, 219, 223, 224, 225, 229, 251, 276, 326, 327, 328, 329, 330.

Гудманян А.Г. – 302, 307.

Гульпа Л.Ю. – 253, 254, 277, 289, 292, 307.

Гуранич П.П. – 15, 16, 20, 46, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 68, 69.

Делеган М.В. – 102, 111, 112, 129, 182, 195, 296, 330.

Дем’янова О.В. – 221, 235, 250.

Дербак В.І. – 129, 132, 182, 242, 243.

Динис Г.Г. – 168, 169, 177, 182, 239, 240, 242, 243.

Добош О.І. – 123.

Дочинець О.П. – 264, 278, 302, 314.

Дробнич М.П. – 89.

Дробнич О.В. – 21, 52, 53, 55, 62, 63, 70, 94, 277.

Дроздовський П.Я. – 173.

Дроздовський Я.П. – 153, 159, 161.

Дубів О.В. – 88, 89, 90, 138, 269, 274, 275, 277, 292.

Дяченко Б.І. – 19, 78, 133, 135, 145, 164, 165, 172, 213, 287.

Завілопуло А.М. – 17, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 67.

Задорожний В.Є. – 102, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 175, 182, 187, 201, 251.

Заславська Н.П. – 74, 75, 133, 145, 150, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 170, 219, 264, 277, 278, 290.

Зілгалова О.А. – 145.

Іщук Т.Т. (Маргітич) – 270, 271, 272, 282, 290, 308, 315.

Кальницький А.Є. – 139, 146, 213, 287.

Карабін В.В. – 161, 220.

Карабін Т.О. (Передрій) – 211, 212, 213, 218, 220.

Карапчук М. – 278.

Кельман В.А. – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 78, 87.

Кепич А.М. – 136, 158, 278.

Климко Т.Ю. – 139.

Кляп М.І. – 112, 115, 123, 173, 204, 251, 252, 258, 259, 260, 278, 292, 324, 330.

Кобаль В.І. – 260, 263, 264, 278.

Ковальова М.В. (Вторая) – 228, 231, 232.

Ковач М.Й. – 75, 79, 265, 278, 279, 332.

Когут Ю.М. – 150, 151, 152, 166, 219, 279.

Колісник Г.М. – 136, 137, 138, 139, 140, 153, 154, 156.

Колотуха І.О. – 234, 240, 244.

Копинець Ю.Ю. – 128, 187, 206, 209.

Копча-Горячкіна Г.Е. – 5, 7, 8, 11.

Король І.Ф. – 105, 108, 112, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 174, 181, 182, 183, 192, 193, 198, 279.

Костюк Д.В. – 265, 279, 319.

Котляр О.І. – 187, 206, 207, 241, 243, 331.

Крижанівська І.В. – 8, 279.

Кубарська С.К. – 96, 97, 98, 99, 100, 101, 250.

Кундрик В.А. – 279.

Куруца О.С. – 89, 92, 269.

Кухта М.І. – 123, 255, 260, 261, 267, 279, 324, 332.

Кучеренко І.М. – 229.

Лавер О.Г. – 5, 6, 85, 87, 88, 93, 102, 103, 104, 128, 129, 265, 279, 286.

Ладижець Н.Д. – 279, 280, 302, 306, 320.

Ландовський Е.Ф. – 112, 123, 183, 198, 201, 217, 218.

Левко Л.В. – 280.

Лемак В.В. – 195, 196, 213, 250, 272.

Лемак Н.М. – 102, 175, 198.

Лендєл В.М. – 280, 331.

Литвин С.Й. – 221, 226, 251, 280.

Литвинова К.А. – 256, 265, 280, 281, 321, 332.

Логін С.В. – 234, 236, 237, 244, 281.

Лумпова О.А. – 145, 146, 166, 281.

Ляшина А.Г. – 281, 302, 303, 308, 314, 315.

Мадяр Р.О. – 168, 170, 171, 172, 185.

Мазурок І.О. – 199, 201, 202, 213.

Макара М.П. – 106, 112, 113, 115, 121, 128, 129, 130, 175, 187, 188, 191, 202, 207, 209, 241.

Макарович В.К. – 140, 282.

Малець Н.Б. – 109, 115, 129, 254, 255, 261.

Малець О.О. – 113, 130, 131, 190, 191, 199.

Малиш В.М. (Повч) – 282, 322.

Маслюк В.Т. – 25, 26, 28, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 95, 282.

Матяшовська Б.О. – 11, 13, 31, 90, 270, 282, 293.

Машика Ю.В. – 101, 102, 147, 148, 149, 153, 154.

Машика М.В. – 140.

Медведь М.М. – 294, 295.

Мельник А.В. – 75, 76.

Мельник О.О. – 8, 12, 208, 218, 251, 284.

Менджул М.В. – 193, 194, 202, 204, 208, 209, 211, 213, 222, 223, 224, 225, 229, 241, 245, 292.

Микуляк П.П. – 232, 290.

Мишко С.А. – 218, 234, 258, 265, 282, 283, 292, 315.

Мітряєва С.І. – 101, 113, 123, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 204, 208, 210, 211, 252, 253.

Міца В.М. – 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 265, 283.

Міца О.В. – 12, 13, 31, 33, 34, 35, 39, 51, 55, 56, 84, 90.

Мішустін В.О. – 88, 90, 91, 273.

Мовчан К.М. – 283.

Мокрані М.А. – 138, 146, 271, 283.

Мокрук В.П. – 303, 322, 325.

Молнар М.В. – 265, 266, 267, 268, 290, 291.

Муранов О.Ю. – 155, 169, 213.

Надь Н.М. – 139, 145, 161.

Нелюбов В.О. – 88, 89, 92, 269, 274, 275, 283, 284, 289, 292.

Немеш П.Ф. – 199, 227, 228.

Непійпов Е.І. – 16, 19, 78, 79, 89, 90, 92, 93, 94.

Нестерова І.А. – 245, 249, 290.

Нямещук Г.В. – 133, 138, 153, 158, 159, 160, 166, 220.

Нямещук М.О. – 19, 87, 92, 284.

Огородник В.О. – 102, 136, 146, 153, 160, 163.

Огородник Л.М. – 256.

Олексик Х.М. – 78, 137, 185, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 204, 208, 210, 213, 220, 222, 233, 237, 243, 253, 254, 284, 290.

Опаленик О.В. – 256, 265, 266, 268, 280, 281, 284, 285, 293, 332.

Панько О.І. – 185.

Пахомова С.М. – 285, 293, 302, 303, 308, 312, 321.

Пащук Г.Я. – 322, 324.

Пеняк П.С. – 77, 82, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 290.

Передрій О.С. – 134, 138, 153, 160, 167, 169, 170, 171, 172, 177, 185, 254, 274, 275, 285.

Писанчин Р.Б. – 316.

Пітра Н.В. – 320.

Плакош Ю.Ю. – 11, 19, 53, 55, 70, 94.

Повхан І.Ф. – 13, 85, 87, 88, 90, 93.

Погорєлова З.О. – 195, 211.

Полюжин М.М. – 275, 285, 286, 298, 301, 304, 305, 306, 308, 309, 316, 317, 323.

Поляк С.С. – 4, 8, 9, 10, 14, 84, 256, 265, 266, 286, 293.

Попадич О.О. – 102, 139, 164, 198, 256, 285, 286.

Попович В.М. – 155, 156, 162, 219, 230, 234, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 286.

Попович М.Т. – 11, 286.

Попович Н.М. (Заварнова) – 308, 310, 319, 322.

Пригара О.В. – 83, 233, 286.

Реверчук С.К. – 146.

Романюк М.В. – 147, 154, 155, 157.

Росоха В. – 286.

Росул В.В. – 255, 256, 257, 261, 266, 267, 268, 287.

Русин Л.П. – 141, 160, 161, 267.

Русин Н.П. – 160, 162.

Руснак В.І. – 258.

Сабов І.І. – 287.

Савчин М.В. – 185, 192, 195, 196, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 237, 241, 243, 287.

Свєженцева О.І. – 123, 124, 179, 181, 210, 275, 276, 287.

Свида Т.О. – 193, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 234, 238, 241, 242, 243.

Соломко А.Т. – 332.

Сойма С.Ю. (Максименко) – 134, 135, 168, 172.

Студеняк П.Ю. – 172, 287.

Товт В.В. – 50, 51, 56, 57, 276, 287, 291.

Токар П.В. – 174, 175.

Томенчук М.В. – 303, 317, 318.

Трачук П.А. – 135, 197, 202, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 243, 254, 284, 291.

Тріфан О.М. – 268, 291, 293.

Туряниця С.М. – 116, 117, 175, 188, 193, 208, 241, 288.

Угрин Л.І. – 93.

Устич І.І. – 78, 173, 174, 175, 182.

Ухаль А.М. – 195,208, 209, 234, 250, 288.

Федурця В.П. – 135, 165, 169, 216.

Феннич В.П. – 223, 235, 236.

Ханас У.Я. – 331.

Химинець В.В. – 18, 93, 149, 255, 260.

Ходанич Л.П. – 192, 257, 257, 262, 263, 267, 288, 323, 324, 332.

Ходанич П.М. – 101, 129, 252, 257, 258, 262, 263, 324, 325.

Хропін Г.Ю. – 20, 93, 288.

Ценклер Н.І. – 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 154, 159, 160, 161, 164, 167, 173, 277, 288.

Чаварга Я.М. – 306, 309, 310, 316, 317, 318.

Черевко П.П. – 222, 224, 225, 229.

Чуса М.І. – 145, 152.

Шанта І.Ф. – 263, 293.

Шеремет А.П. – 249.

Шпак М.М. – 230.

Штефуца В.О. – 210, 330.

Штулер Г.Г. – 137, 139, 142, 144, 145, 173.

Шумило Н.Я. – 13, 31, 87.

Юрса О.Р. – 167.

Яворська Т.В. – 146.

Яночко В.Ф. – 133, 152.

Яцко В.В. – 146, 147, 152, 158, 166, 174.

Яцко В.Ф. – 143, 147, 154, 155, 156.

Яцко Л.Б. – 135, 142, 143, 145, 157.


ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ


ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКАРПАТСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ГАЛУЗЕВИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


До 15-річчя від дня заснування

Закарпатського Державного університету


Укладачі: Цуняк О.З., Бабич К.Ю., Цьома Н.І.

Відповідальний редактор: Медведь М.М.

Коректор

Комп’ютерна верстка:


Редакційно-видавничий відділ ЗакДУ


5453346433617983.html
5453431426464476.html
5453632806871248.html
5453735064804730.html
5453830886978919.html