Компонент 3. «Ринкова інфраструктура» - Форма затвердження проекту


^ Компонент 3. «Ринкова інфраструктура»Листопад 2010

Проведення двох семінарів на тему «Ефективні технології післяврожайної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції в Україні»

Ціль

А. Надати фермерам АР Крим та Херсонської області знання про новітні технології та обладнання для створення логістичних потужностей.

Б. Надати можливість учасникам семінарів встановити партнерські відносини з провідними компаніями поставщиками обладнання та технологій для будівництва та реконструкції Фрукто-овочесховищ.Грудень 2010

Проведення розширеного засідання робочої групи з питань реалізації Компоненту 3 «Розвиток ринкової інфраструктури».

Ціль

А. Розглянути пропозиції до проекту програми/стратегії розвитку логістичних потужностей спрямованих на формування доданої вартості плодо-овочевої продукції в Україні.
^ Листопад – Грудень 2010р.

Консультаційна та технічна допомога у розробці робочого проекту створення оптово-роздрібного ринку сільськогоспдарської продукції в селі Червоне Сакського району АР Крим;

Ціль

Залучити короткотермінового консультанта та надати фахову допомогу з питань розробки та прив’язки до виділеної ділянки робочого проекту створення продукції в селі Червоне Сакського району АР Крим;

^ Січень – Лютий 2011.

Розробка техніко-економічних обґрунтувань створення двох фермерських ринків у Львівській області.

Ціль

Підготувати техніко-економічні обґрунтування створення фермерських ринків у Ново-Яворівському та Буському районах Львівської області з метою подання їх для участі у конкурсі грантових проектів.^ Грудень 2010р.

Завершення наукової рецензії Методичних рекомендацій з питань створення та організації діяльності маркетингових організацій в Україні.


Ціль

Завершити наукове рецензування та видати «Методичні рекомендації з питань створення та організації діяльності маркетингових організацій в Україні».^ Січень - Березень 2011р.

Розробка Методичних рекомендацій з питань створення та організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні.


Ціль

Розробити та організувати випуск Методичних рекомендацій як практичного посібника для органів державної влади, місцевого самоврядування та представників аграрного бізнесу щодо створення та організації господарської діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.^ Лютий 2011р.

Розробка пропозицій щодо імплементації норм Закону України "Про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами" в частині їх реалізації у сфері будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні


Ціль

Розробити практичні рекомендації щодо застосування норм Закону України "Про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами" в частині їх реалізації у сфері будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні.Постійно

Технічна підтримка реалізації норм Закону України “Про оптові ринки сільськогосподарської продукції та заходів Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції»;

Ціль

Надання технічної допомоги Мінагрополітики, органам місцевої влади та суб’єктам агропромислового розвитку з питань реалізації норм Закону України “Про оптові ринки сільськогосподарської продукції та заходів Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції».^ Квітень 2011р.

Проведення в пілотних регіонах трьох круглих столів з обговорення питань маркетингу окремих груп сільськогосподарської продукції

Ціль

Організація за участю виробників сільськогосподарської продукції, лідерів їх маркетингових організацій, представників закупівельних та переробних організацій круглих столів з метою обговорення проблем та шляхів поліпшення логістики різних груп сільськогосподарської продукції.Постійно

Моніторинг, аналіз та підготовка рекомендацій щодо поліпшення законодавчих та нормативно – правових актів;

Ціль

Сприяння органам центральної влади поліпшення норм законодавчих та нормативних актів, спрямованих на формування ринкової інфраструктури в агропромисловому секторі.

Постійно

Надання технічної допомоги українським професійним с/г організаціям щодо розвитку ділових зв’язків між українськими та європейськими професійними сільськогосподарськими організаціями.

Ціль

Сприяння встановленню партнерської співпраці між українськими та європейськими професійними організаціями агропромислового сектору та впровадження кращих практик аграрного сектору країн ЄС в Україні.Постійно

Продовження супроводу та надання технічної допомоги з розвитку оптового ринку сільськогосподарської продукції в Одеській області.

Ціль

Надати спеціальну технічну підтримку та консультації щодо формування стратегії створення, функціонування та розвитку оптового ринку сільськогосподарської продукції в Одеській області.^ Компонент 4. "Розвиток сільської місцевості"


Жотвень 2010-квітень 2011

Проведення навчання для спеціалістів Департаменту розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики України та зацікавлених сторін в пілотних регоінах


Ціль

Впровадження галузевої програми соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад «Нова сільська громада».
Грудень 2010

Проведення круглого столу з питань розвитку державно-приватного партнерства в Україні.


Ціль

Ознайомлення зацікавлених сторін з основними можливостями та перспективами розвитку державно-приватного партнерства та обмін досвідом з представниками Великої БританіїБерезень 2011

Проведення навчання з питань розробки програм соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад в рамках впровадження галузевої програми соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад «Нова сільська громада»


Ціль

Підвищення рівня знань та обізнаності серед основних отримувачів проекту з питань розвитку сільських територій^ Січень 2011 - лютий 2011

Організація та здійснення навчально-ознайомчої поїздки для представників Міністерства аграрної політики України та інших зацікавлених сторін до республіки Чехія з метою вивчення досвіду в плануванні та впровадженні політики розвитку сільських територій


Ціль

Надати зацікавленим сторонам та учасникам змогу вивчити досвід країн ЄС щодо програмування та впровадження політики розвитку сільських територій

^ Жовтень 2010 - квітень 2011

Подальша підтримка команди спеціалістів з питань розвитку сільських територій у пілотних регіонах для підготовки операційних програм та вивчення підходу ЛІДЕР


Ціль

Визначити відповідні ресурси, які можуть бути доступні для проведення діяльності проекту в пілотних регіонах


^ Жовтень 2010 - квітень 2011

Продовження процесу консультування щодо розвитку сільських територій та узгодження фінансування заходів операційних програм розвитку сільських територій Черкаської області та АР Крим


Ціль

Узгодити фінансування заходів операційних програм розвитку в рамках Державної цільової програми відродження українського села на період до 2015 року


^ Березень - квітень 2011

Створення та формалізація діяльності місцевих груп дії в пілотних регіонах та регіонах впровадження галузевої програми соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад «Нова сільська громада»

Ціль

Впровадити підхід ЛІДЕР у пілотних регіонах для забезпечення ефективної реалізації заходів операційних програм розвитку сільських територій^ Жовтень 2010 - квітень 2011

Проведення навчання для всіх зацікавлених сторін, що беруть участь в розробці операційних програм з розвитку сільських територій


ЦільРозвинути потенціал для впровадження пілотних операційних програм з розвитку сільських територій


^ Березень - квітень 2011

Розробка методичних рекомендацій з питань розробки операційних програм розвитку сільських територій


ЦільПідготувати методичні рекомендації щодо розробки операційних програм розвитку сільських територій на основі українського законодавства та директив Європейського Союзу та з описом практичного досвіду розробки таких програм в Україні^ Жовтень 2010 - квітень 2011

Надання консультативної, методичної та навчальної підтримки сільським територіальним громадам пілотних регіонів


Ціль

Підвищити рівень знань та навичок представників органів місцевого самоврядування, органів державної влади, дорадників та інших зацікавлених сторін щодо розвитку сільських територій^ Жовтень 2010 - квітень 2011

Затвердження операційних програм розвитку сільських територій пілотних регіонів


Ціль

Операційні програми розвитку сільських територій відповідають положенням загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій України на період до 2020 року^ Жовтень 2010 - квітень 2011

Розробка кошторису середньострокових витрат спільно з Міністерством аграрної політики УкраїниЦіль


^ Лютий – квітень 2011


Ціль

Розробити кошториси середньострокових витрат для впровадження заходів Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій, які відповідають досвіду та практиці ЄС


Проведення семінарів з питань податкового законодавства, майнових та земельних питань, використання коштів державних бюджетних програм


Підвищити рівень знань та навичок представників органів місцевого самоврядування, органів державної влади, дорадників та інших зацікавлених сторін щодо розвитку сільських територій

5457530571884038.html
5457588332205210.html
5457694744387946.html
5457793414158498.html
5457950559712838.html