Семенов, В.Ф - Випуск 2 /2007 2011/ бібліографічний покажчик до 90-річчя одеу інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки 2011


Семенов, В.Ф. Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності: монографія / В.Ф. Семенов; М.Д. Балджи; В.М. Мозгальова . – Optimum, 2008. – 201 с.


^ Семенов, В.Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підруч. / ред. В.В. Ковалевський; О.Л. Михайлюк; В.Ф. Семенов; та ін.; В.О. М-во освіти і науки України. – Знання, 2009. – 373 с.


Семенов, В.Ф. Туристичне країнознавство: навч. посіб. / В.Ф. Семенов. – Атлант, 2010. – 340 с.


Кафедра «Статистики»


Милашко Ольга Генріхівна

/доцент/


Милашко, О.Г. Система національних рахунків: навч. посіб. / А.З. Підгорний; О.Г. Милашко; В.О. М-во світи і науки України. – ОДЕУ, 2009. – 121 с.

^ Милашко, О.Г. Статистика туризму: навч. посіб. / О.Г. Милашко; В.О. М-во світи і науки України. – ОДЕУ, 2010. – 168 с.


Милашко, О.Г. Статистичний аналіз динаміки макроекономічних пропорцій за даними таблиці „витрати – випуск„ / О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 35. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2009. – 475 с.


Милашко, О.Г. Статистичний аналіз стану та розвитку підприємств готельного господарства Одеської області / О.Г. Милашко // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №13 (114) - 2010. – 224 с.


Підгорний Анатолій Захарович

/професор/


Підгорний, А.З. Деякі методичні аспекти життєвого потенціалу населення на регіональному рівні / А.З. Підгорний; К.В. Вітковська // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 30. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2008. – 430 с.


Підгорний, А.З. Статистичне оцінювання впливу факторів на рівень смертності / А.З. Підгорний; К.В. Вітковська // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 37. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2009. – 342 с.


^ Підгорний, А.З. Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Т.С. Корольова; Кер. А.З. Підгорний. – ОДЕУ, 2008. – 224 с.


^ Підгорний, А.З. Демографічна статистика [Електронний каталог]: навч. посіб. / А.З. Підгорний (CD-ROM). – ОДЕУ, 2010.


Підгорний, А.З. Курс демографічної статистики [Електронний ресурс]: навч. посіб. / А.З. Підгорний (CD-ROM); В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2008.


Підгорний, А.З. Курс демографічної статистики: навч. посіб. / А.З. Підгорний; О.С. Кравець. – ОДЕУ, 2008. – 133 с.


Підгорний, А.З. Система національних рахунків: навч. посіб. / А.З. Підгорний; О.Г. Милашко; В.О. М-во світи і науки України. – ОДЕУ, 2009. – 121 с.


Підгорний, А.З. Статистика ринку товарів і послуг: навч. посіб. / А.З. Підгорний; О.В. Самотоєнкова. – ОДЕУ, 2008. – 239 с.


^ Підгорний, А.З. Розробка і реалізація моделі підготовки магістрів економіки до інноваційної діяльності / А.З. Підгорний; Л.М. Карпенко // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


Самотоєнкова Олена Вікторівна

/доцент/


Самотоєнкова, О.В. Розвиток інфраструктури малого і середнього бізнесу в Україні / Ю.Л. Ольвінська; О.В. Самотоєнкова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 37. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2009. – 342 с.


Самотоєнкова, О.В. Статистичне оцінювання структури і поведінки споживачів на ринку товарів і послуг / О.В. Самотоєнкова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 25. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2007. – 410 с.


Самотоєнкова, О.В. Статистичний моніторинг кон’юктури ринку / О.В. Самотоєнкова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 31. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2008. – 480 с.


Самотоєнкова, О.В. Статистика ринку товарів і послуг: навч. посіб. / А.З. Підгорний; О.В. Самотоєнкова. – ОДЕУ, 2008. – 239 с.


Самотоєнкова, О.В. Економічна статистика: навч. посіб. / О.В. Самотоєнкова; Ю.О. Ольвінська. – ОДЕУ, 2010. – 182 с.


^ Самотоєнкова, О.В. Системний підхід до організації самостійної роботи магістрів / О.В. Самотоєнкова // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


Семенова Катерина Данилівна

/доцент/


Семенова, К.Д. Оцінка сезонних коливань показників діяльності підприємств / К.Д. Семенова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 25. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2007. – 410 с.


Семенова, К.Д. Проблеми індексного аналізу економічних показників / К.Д. Семенова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 35. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2009. – 475 с.


Семенова, К.Д. Статистика підприємств: навч. посіб. / К.Д. Семенова; Л.М. Карпенко; В.О. М-во світи і науки України. – Атлант, 2009. – 348 с.


Кафедра «Фінансів»


Баранова Вікторія Глібівна

/доцент/


Баранова, В.Г. Методика проведення іспиту з професійної підготовки магістрів (досвід та проблеми) / В.Г. Баранова // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


^ Баранова, В.Г. Методичні підходи до формування страхових резервів страховика / В.Г. Баранова; О.С. Світлична; О.Л. Суворовський // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2010. – 343 с.


Баранова, В.Г. Страхова система України в умовах кризи / В.Г. Баранова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 35. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2009. – 475 с.


Баранова, В.Г. Проблеми інтеграції страхового ринка України у світовий ринок / В.Г. Баранова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 27. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2007. – 421 с.


Баранова, В.Г. Проблемні питання інформаційного забезпечення фінансового механізму функціонування страхової системи України / В.Г. Баранова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2010. – 343 с.


Баранова, В.Г. Тенденції розвитку страхової системи в Україні / В.Г. Баранова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 26. – В.О. М-во освіти і науки України. - 2007. – 416 с.


Баранова, В.Г. Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування і розвитку : дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Спеціальність: 08.00.08 „Гроші, фінанси і кредит „ / В.Г. Баранова; наук. кер. Василь Іванович Осипов. – ОДЕУ, 2010. – 420 с.


Баранова, В.Г. Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці: питання та методології: монографія / О.В. Ітигіна; С.С. Арутюнян; О.О. Андробченко; В.Г. Баранова. – Поліграф, 2008. – 236 с.


Баранова, В.Г. Фінансовий менеджмент: опорний конспект лекцій / Укл. В.Г. Баранова; О.В. Ітигіна; І.С. Лапіна; В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2007. – 108 с.


Баранова, В.Г. Фінансовий механізм функціонування страхової системи: монографія / В.Г. Баранова; В.О. – ОДЕУ, 2009. – 380 с.


^ Баранова, В.Г. Шляхи вдосконалення змісту та організації підготовки фахівців зі страхування / В.Г. Баранова; Н.М. Сташкевич // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


Волохова Ірина Семенівна

/доцент/


Волохова, І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / І.С. Волохова; В.О. – ОДЕУ. – Атлант, 2010. – 234 с.


Волохова, І.С. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І.С. Волохова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 26. – 2007. – 416 с.


Волохова, І.С. Передумова ефективного реформування міжбюджетних відносин в Україні / І.С. Волохова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – 2009. – 475 с.


Волохова, І.С. Проблеми функціонування цільових міжбюджетних трансфертів та шляхи їх вирішення / І.С. Волохова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 39. – 2010. – 343 с.


Волохова, І.С. Регулюючі доходи місцевих бюджетів України / І.С. Волохова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 31. – 2008. – 480 с.


Ганевич Євгенія Михайлівна

/професор/


Ганевич, Е.М. Финансы: курс лекций / Е.М. Ганевич; И.О. – ОГЭУ. – Пальмира, 2009. – 520 с.


Ганевич, Е.М. Финансовая политика Украины: состояние, проблемы, перспективы: учеб. пособ. / Е.М. Ганевич; С.С. Краснощек. – Пальмира, 2007. – 337 с.


Дубовик Ольга Юхимівна

/доцент/


Дубовик, О.Ю. Актуальні проблеми уникнення та ухилення від сплати податків / О.Ю. Дубовик // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 25. – 2007. – 410 с.


Дубовик, О.Ю. Проблеми усунення подвійного оподаткування в Україні / О.Ю. Дубовик // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – 2009. – 475 с.


Дубовик, О.Ю. Сучасний стан майнового оподаткування в Україні / О.Ю. Дубовик // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 31. – 2008. – 480 с.


Лісовська Людмила Петрівна

/доцент/


Лісовська, Л.П. Місцеві фінанси: конспект лекцій / Укл. Л.П. Лісовська; Н.А. Крупіна; В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2009. – 142 с.


Михайленко Світлана Володимирівна

/доцент/


Михайленко, С.В. Механізм справляння податку на додану вартість в Україні: монографія / С.В. Михайленко; В.Д. Волканов; В.О. М-во світи і науки України. – ОДЕУ. – Пальміра, 2007. – 212 с.


Музиченко Ганна В’ячеславівна

/доцент/


Музиченко, Г.В. Демократичний процес на регіональному рівні: монографія / Г.В, Музиченко; Ред. С.О. Матвєєв. – ОДЕУ, 2007. – 191 с.


Музыченко, А. В. Роль общественных структур в реализации государственной политики развития малого и среднего бизнеса в Германии / А.В. Музыченко // Результаты Германо-Украинского исследовательского проекта «Поддержка демократии в Украине»; «Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса: ответственность перед обществом» 8 – 12 сентября 2010 года / И.О. – ОГЭУ. – Митвайда – УПН, 2010. – 143 с.


Тарасенко Маргарита Володимирівна

/доцент/


Тарасенко, М.В. Електронні навчально-методичні комплекси у системі інформаційного забезпечення підготовки магістрів / Тарасенко М.В.; О.М. Тарасенко // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


Тарасенко, М.В. Розвиток податкових відносин у системі фінансів: теоретичні та практичні аспекти / М.В. Тарасенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 29. – 2007. – 343 с.


Тарасенко, М.В. Фінансові аспекти проведення пенсійної реформи в Україні / М.В. Тарасенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – 2009. – 457 с.


Тарасенко, М.В. Фінанси державних фондів соціального спрямування: навч. посіб. / М.В. Тарасенко; В.О. М-во світи і науки України. – ОДЕУ. – Атлант, 2010. – 194 с.


Тарасенко, М.В. Фінанси: навч. посіб. / М.В. Тарасенко. – Пальміра, 2008. – 320 с.


Хомутенко Віра Петрівна

/доцент/


Хомутенко, В.П. Закономірності та принципи навчання студентів майбутній професійній діяльності / В.П. Хомутенко // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


^ Хомутенко, В.П. Кредитна кооперація України: сучасний стан та перспектив розбудови: монографія / В.П. Хомутенко; В.В. Немченко; О.Г. Волкова; А.В. Хомутенко; В.О. М-во світи і науки України ОДЕУ. – Друкарський дім, 2010. – 348 с.


^ Хомутенко, В.П. Оцінка стану організації недержавного фінансового контролю (на прикладі кредитних спілок та недержавних пенсійних фондів) / В.П. Хомутенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 38. – 2010. – 404 с.


Хомутенко, В.П. Податковий облік та звітність: практикум / Укл. В.П. Хомутенко; І.С. Луценко; В.О. М-во світи і науки України. – ОДЕУ, 2009. – 177 с.


Хомутенко, В.П. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операції / В.П. Хомутенко; А.В. Хомутенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 40. – 2010. – 412 с.


Хомутенко, В.П. Практичний курс внутрішнього аудиту: підруч. / В.В. Немченко; В.П. Хомутенко; А.В. Хомутенко; В.О. – ОДЕУ. – ЦУЛ, 2008. – 240 с.


Хомутенко, В.П. Рахункова палата як орган парламентського фінансового контролю України / В.П. Хомутенко; А.В. Хомутенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – 2009. – 475 с.


Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки / Укл. В.П. Хомутенко; Т.О. Кир’язова; В.О. М-во світи і науки України. – ОДЕУ, 2008. – 163 с.


Хомутенко, В.П. Фінансовий контроль: методичні вказівки / Укл. В.П. Хомутенко; А.В. Хомутенко; В.О. М-во світи і науки України. – ОДЕУ, 2008. – 103 с.


Шикіна Наталія Анатоліївна

/доцент/


Шикіна, Н.А. Інфляція та її вплив на соціальний стан населення / Н.А. Шикіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 26. – 2007. – 416 с.


^ Шикіна, Н.А. Сучасні підходи в системі підготовки магістрів / Н.А. Шикіна // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


^ Шикіна, Н.А. Фінанси: курс лекцій / Укл. Н.А. Шикіна. – ОДЕУ, 2008. – 290 с.


Кафедра «Фінансів обліку та аудиту»


Анфіногентова Наталія Йосипівна

/доцент/


Анфіногентова, Н.Й. Аналіз контрольно-перевірочної роботи державної податкової служби України / Н.Й. Анфіногентова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 38. – 2010. – 404 с.


Анфіногентова, Н.Й. Ефективність фінансового контролю в органах державної податкової служби України / Н.Й. Анфіногентова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 26. – 2007. – 416 с.


Анфіногентова, Н.Й. Особливості функціонування кредитних спілок на ринку фінансових послуг України / Н.Й. Анфіногентова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – 2008. – 430 с.


Анфіногентова, Н.Й. Проблеми малого бізнесу в період економічної кризи / Н.Й. Анфіногентова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – 2009. – 475 с.


Ілюхіна Наталія Петрівна

/доцент/


Ілюхіна, Н.П. Адаптація національної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності до міжнародних стандартів в сучасних умовах / Н.П. Ілюхіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 38. – 2010. – 404 с.


Ілюхіна, Н.П. Особливості самостійної роботи студентів-магістрів / О.В. Белінська; Н.П. Ілюхіна; В.О. Однолько // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


Ілюхіна, Н.П. Проблемні питання формування показників фінансової звітності / О.В. Белінська; Н.П. Ілюхіна; Т.О. Муренко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 26. – 2007. – 416 с.


Ілюхіна, Н.П. Системний підхід до якості аудиту фінансових результатів / Н.П. Ілюхіна; Т.О. Муренко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 29. – 2007. – 243 с.

Ілюхіна, Н.П. Система програмного забезпечення аудиту звітності / Т.О. Муренко; Н.П. Ілюхіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 31. – 2008. – 480 с.


Обнявко Олександр Валентинович

/доцент/


Обнявко, О.В. Бонусні знижки у роздрібній торгівлі: проблеми обліку і оподаткування можливості їх вирішення / О.В. Обнявко; І.Л. Шерер; Е.Л. Зернов // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – 2008. – 430 с.


^ Обнявко, О.В. Напрямки підвищення якості самостійної роботи студентів у магістратурі / О.В. Обнявко; О.В. Макеєва; С.В. Самострол // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


Кафедра «Фінансового менеджменту

та фондового ринку»


Арутюнян Світлана Сергіївна

/професор/


Арутюнян, С.С. Механізми взаємодії та співвідношення реального і фінансового секторів економіки / Р.Р. Арутюнян; С.С. Арутюнян; О.В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – 2009. – 475 с.


Арутюнян, С.С. Розвиток фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації / Р. Р. Арутюнян; С. С. Арутюнян; О. В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39: - 2010. – 343 с.


^ Арутюнян, С.С. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку та їх відображення у теорії “ Загальних фінансів ” / Р. Р. Арутюнян; С. С. Арутюнян; О. В Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 26: – 2007. – 416 с.


^ Арутюнян, С.С. Управління процесами структуризації капіталу: питання теорії / С.С. Арутюнян // // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 31: - 2008. – 480 с.


Арутюнян, С.С. Фінансовий менеджмент: питання методології / О.В. Ітигіна; С.С. Арутюнян // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 31: - 2008. – 480 с.


^ Арутюнян, С.С. Активізація наукової діяльності студентів, що навчаються за магістерськими програмами / С.С. Арутюнян; О.В. Ітигіна // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


^ Арутюнян, С.С. Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці: питання та методології: Монографія / О.В. Ітигіна; С.С. Арутюнян; О.О. Андробченко; В.Г. Баранова. – Поліграф, 2008. – 236 с.


Гончаренко Олена Миколаївна

/доцент/


Гончаренко, О.М. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційними проектами / О.М. Гончаренко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 31: - 2008. – 480 с.


^ Гончаренко, О.М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О.М. Гончаренко. – Знання, 2008. – 207 с.


Дейніс Людмила Марківна

/доцент/


Дейніс, Л.М. Формування інформаційної культури магістрів / Л.М. Дейніс // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


Ітигіна Олена Володимирівна

/доцент/


Ітигіна, О.В. Активізація наукової діяльності студентів, що навчаються за магістерськими програмами / С.С. Арутюнян; О.В. Ітигіна // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.


Ітигіна, О.В. Механізми взаємодії та співвідношення реального і фінансового секторів економіки / Р.Р. Арутюнян; С.С. Арутюнян; О.В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 35. - В.О. М-во освіти і науки України. – 2009. – 475 с.


5463845596333710.html
5463959381476959.html
5464040477805505.html
5464227138226815.html
5464361714691716.html